© 2009-2011 Frigoteh d.o.o. - SVA PRAVA  PRIDRŽANA
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb - HRVATSKA - tel. +385 1 5576 618 - Dizajn Pero Bralj

Dokumentacija
CHA/IK 18 ÷ 31 IDROINVERTER 5 ÷ 9 kW
Proizvodi


CHA/CLK 15 ÷ 81 COMPACT LINE 4 ÷ 20 kW

Dokumentacija
CHA/K 91 ÷ 151 AQUA LIGHT  25 ÷ 42 kW
Dokumentacija

CHA/TCK 182 ÷ 755 AQUA LIGHT 45 ÷ 211 kW

Dokumentacija
CHA/ML/ST 41 ÷ 71 MIDY LINE 11 ÷ 22 kW

Dokumentacija
MR 50 ÷ 80 REMOTE HYDRONIC MODULE

Dokumentacija
CHA/K 182-P ÷ 604-P AQUA PLUS 48 ÷ 178 kW

Dokumentacija
CHA/K 726-P ÷ 36012-P MULTI POWER 199 ÷ 1051 kW

Dokumentacija
CHA 182 ÷ 604 47 ÷ 161 kW

Dokumentacija
CHA 201-P ÷ 702-P 48 ÷ 181 kW

Dokumentacija
CHA 802 ÷ 3204 200 ÷ 720 kW

Dokumentacija
CHA 702-V ÷ 5602-V 170 ÷ 1500 kW

Dokumentacija
CHA/HT 18 ÷ 131 6,5 ÷ 45 kW

Dokumentacija
CHA/HT 182 ÷ 604 63 ÷ 220 kW

Dokumentacija
CHA/K/FC 91 ÷ 151 28 ÷ 43 kW

Dokumentacija
CHA/K/FC 182-P ÷ 604-P 53 ÷ 174 kW

Dokumentacija
CHA/FC 182 ÷ 524 52 ÷ 154 kW

Dokumentacija
CHA/FC 666 ÷ 18012 MULTI POWER 200 ÷ 554 kW

Dokumentacija
CHA/FC 642 ÷ 2204 165 ÷ 600 kW

Dokumentacija
CHA/FC 702-V ÷ 4602-V 177 ÷ 1163 kW

Dokumentacija
CHA/Y 282 ÷ 604 46 ÷ 105 kW

CHA/Y 221 ÷ 802 49 ÷ 165 kW

Dokumentacija
CHA/Y 1202-A ÷ 84202-A 220 ÷ 924 kW

Dokumentacija
CHA/Y 1202-B ÷ 6802-B 221 ÷ 1597 kW

Dokumentacija
CHA/TTY 1301-1 ÷ 5004-2 TURBOLINE 248 ÷ 1456 kW

Dokumentacija
Dokumentacija
MR 1500 ÷ 2500 REMOTE HYDRONIC MODULE

Dokumentacija
List proizvoda
Dokumentacija

Dokumentacija
CHA/ML/ST 91÷151 MIDYLINE PLUS 31 ÷ 53 kW
CHA/K/FC 726-P ÷ 36012-P 208 ÷ 1102 kW

Dokumentacija

Dokumentacija
CHA/Y/FC 1202-B ÷ 6002-B 217 ÷ 1460 kW

Dokumentacija
CHA/TTY/FC 1310-1 ÷ 5004-2 246 ÷ 1443 kW
Za sve informacije kontaktirajte nas na:

          telefon:      +385 1 5576 618
          fax:           +385 1 5576 618
          e-mail:       frigoteh@frigoteh.hr
DOBRO DOŠLI
www.frigoteh.hr
www.frigoteh.hr