© 2009-2011 Frigoteh d.o.o. - SVA PRAVA  PRIDRŽANA
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb - HRVATSKA - tel. +385 1 5576 618 - Dizajn Pero Bralj

CRA/K 15 ÷ 131 AQUA LIGHT  4 ÷ 33 kW
Proizvodi
Dokumentacija
CRA/K 182-P ÷ 604-P AQUA PLUS  47 ÷ 178 kW
CRA/K/ST 182-P ÷ 604-P AQUA LOGIC  47 ÷ 178 kW
CRA 182 ÷ 604 47 ÷ 162 kW
CRA 201-P ÷ 702-P 48 ÷ 181 kW
CRA 201 ÷ 702 48 ÷ 181 kW
CRA/Y 282 ÷ 604 46 ÷ 105 kW
CRA/Y 221 ÷ 802 49 ÷ 165 kW
List proizvoda


Dokumentacija

Dokumentacija

Dokumentacija

Dokumentacija

Dokumentacija

Dokumentacija
Dokumentacija


Dokumentacija
Za sve informacije kontaktirajte nas na:

          telefon:      +385 1 5576 618
          fax:           +385 1 5576 618
          e-mail:       frigoteh@frigoteh.hr
       HOME
DOBRO DOŠLI
www.frigoteh.hr
www.frigoteh.hr